Az antropometriáról

Az antropometria az emberi test mérésével foglalkozó tudományág. A sportantropometria (a nemzetközi szakirodalomban: kinanthropometria) az emberi testméretek és az egyes sportágak „viszonyát” vizsgálja az adott mozgásformára jellemző alkat, testösszetétel, csontszerkezeti dimenziók és a test tömegének figyelembe vételével.

img_9697

Mérőeszközök

A mérések elvégzéséhez hitelesített eszközökre van szükség. A mérés céljától és a mérési pontok elhelyezkedésétől függően különleges kialakítású magasságmérőket, szegmométereket (tolómérőket), pontkörzőket, kalippert (bőrredőmérőt) és speciális fém mérőszalagot használunk a milliméteres pontosságú adatfelvételhez. A mérőeszközök kétévente a gyártó általi hitelesítésen esnek át a kopásból eredő mérési hibák kiküszöbölése érdekében.

img_9764

Mérési pontok

A mérési pontok precíz kijelölése adja a nagy pontosságú mérések alapját. Olyan pontokról van szó, amelyek a növekedéssel sem „csúsznak el” a helyükről, mivel helyzetük a testarányok változásával összhangban változik. A pontok legnagyobb részét a bőrfelülethez közeli, jól kitapintható csontvégek markáns csúcsai vagy szélei alkotják, kisebb részüket pedig a fenti végpontokat összekötő egyenesek felező- vagy metszőpontja hozza létre. A pontokat sminkceruzával jelöljük be a bőrfelszínen, hogy a mérés ideje alatt tájékozódásul szolgáljanak a mérőeszközök pontos illesztéséhez. A jelölési folyamat bizonyos időt vesz igénybe, viszont ezáltal biztosított a kontrollmérések eredményének megbízhatósága, és a testen végbemenő változások nyomon követhetősége.

img_9753

Mérési pontosság

Az ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry) nemzetközi szervezet „Level 2” és „Level 3” oklevelével rendelkező antropometriai szakemberek a gyakorlati vizsga és az azt követő vizsgamunka során maximum 1%-ot tévedhetnek a vázszerkezet (csonthosszok, -szélességek, -mélységek, átmérők, körfogatok), és legfeljebb 5%-ot a bőrredők ismételt mérésekor. [A kezdő szintű, „Level 1” antropometristák – akik csak egy szűkített mérési profil elvégzésére jogosultak – hibalimitje 1,5% a vázszerkezeti adatoknál és 7,5% a bőrredőknél.]

A mérési pontosságot természetesen befolyásolja a mérést végző személy gyakorlottsága, mérőszemélyzet létszáma (optimálisan: min. 2 fő), a mérési körülmények (pl. izgő-mozgó mérési alany; nedves és csúszós bőrfelület; rossz megvilágítás stb.), a mérőeszközök minősége, a mérési alany bizonyos alkati adottságai, és a mérésre szánt idő (pl. van-e lehetőség a kiemelt mérési pontok feletti többszöri ellenőrzésre).

img_9756

ISAK-antropometria: világszerte használt, egységes mérési rendszer

Az antropometriai mérések elvégzésére jogosító ISAK diploma (mérési licenc) négy évre szól, melyet lejárata előtt egy sorozatmérést tartalmazó vizsgamunkával, majd az adott régióért felelős szakértők jelenlétében zajló gyakorlati vizsgával kell megújítani.  A minden kontinensen egységes követelményrendszer szerint végrehajtott vizsgák biztosítják a minőséggaranciát arra, hogy a mérést végző szakemberek ugyanazon módszerrel és hasonló mérési pontossággal végzik a vizsgálatokat Ausztrália és Új-Zéland, Ázsia, Amerika, Afrika és Európa országaiban.

Az ISAK működési elveiről, tevékenységéről, tudományos konferenciáiról további részleteket talál a szervezet hivatalos weboldalán: www.isak.global.

A nemzetközi társaság által nyilvántartott, érvényes licenccel rendelkező szakemberek listáját itt böngészheti.

ISAK logo