A sportantropometriai vizsgálatok menetéről ITT talál részletes, PDF formátumban is letölthető tájékoztatót. Kérjük, olvassa el a vizsgálatra történő bejelentkezés vagy mérésre érkezés előtt! A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszaink megtekintéséhez kérjük, görgessen lefelé.

Ügyfeleink igényeihez alkalmazkodva az antropometriai felmérések és elemzések többféle változatát kínáljuk:

1. verzió: S.O.S. ANTROPOMETRIA (mérés + adatok, szöveges elemzés nélkül)

Cél: A sportolóra vonatkozó legfontosabb alkati paramétereket (koraérettség vagy átlagosnál lassabb fejlődési tempó; csont- és izomtömeg aránya; az izomzat fejleszthetőségének mértéke; várható felnőttkori testfelépítés és testmagasság) tartalmazó adatsor létrehozása a fogadó egyesület vagy az edző részére. Az „S.O.S. ANTROPOMETRIA”-t csak abban az esetben ajánljuk, amikor az ügyfélnek csupán egy-két adatra van azonnal szüksége (pl. várható testmagasság, biológiai életkor). Vegyék azonban számításba, hogy ilyenkor az adatokról nem készül egyéni elemzés, így esetleg figyelmen kívül maradhatnak olyan fontos információk, amelyek a részletes adatelemzés során kiderülhettek volna. 

Végeredmény: 1 oldalas anyag a mérési eredményekkel és az azokból számított alkati mutatókkal, szöveges magyarázat nélkül. Formátuma: PDF. Elkészül: maximum 2 munkanap alatt. 

A szolgáltatás díja: bruttó 13.000 Ft (amely 27% áfá-t tartalmaz)

.0

2. verzió:  ANTROPOMETRIA, ANGOL NYELVŰ ELEMZÉSSEL  –  MEASUREMENT AND ANALYSIS IN ENGLISH

The kinanthropometric measurement includes the recording of 25 different parameters: body height, weight, bone lenghts and widths, limbs and joint girths, skinford thickness etc. using specific equipment and manual techniques. The measurement takes approx. 20 minutes. 

The data analysis will be completed and a PDF document wil be prepared and sent to the customer via E-mail in 3 days to 3-4 weeks, depending on the type of the document you have chosen:

Type 2/A   One-page document including all measurement data and the results in numbers: player’s somatotype, body constitution, body composition (one mass, muscle mass, fat mass, visceral mass, Kg and %), biological maturation (the difference between chronological and biological age) and estimated adult body height. The analysis (PDF document) will be completed in maximum 3 days. Price: 13.000 Ft (incl. 27% VAT)

Type 2/B   One-page document including all measurement data, the results in numbers and a short assessment per each group of data like player’s somatotype, body constitution, body composition, and biological maturation.  and estimated adult body height. The analysis (PDF document) will be completed in 3-4 weeks. Price: 15.000 Ft (incl. 27% VAT)

.

3. verzió: ANTROPOMETRIA, RÖVID ELEMZÉSSEL  („sportágválasztó” és „sportágpecifikus” változatban) – ügyfeleink 90%-a ezt a típust választja

Cél: A sportolóra vonatkozó legfontosabb alkati paramétereket (koraérettség vagy átlagosnál lassabb fejlődési tempó; csont- és izomtömeg aránya; az izomzat fejleszthetőségének mértéke; várható felnőttkori testfelépítés és testmagasság) tartalmazó „gyors jelentés” elkészítése a fogadó egyesület vagy az edzők részére.

3/A.    SPORTÁGVÁLASZTÓ VERZIÓ*:  Az elemzés a sportoló alkatához illő összes lehetséges sportág felsorolását is tartalmazza.

3/B.   SPORTÁGSPECIFIKUS VERZIÓ**:  Az elemzés a kiválasztott sportág képviselőire jellemző alkati és testösszetételi  mutatókat is tartalmazza.**  A sportágspecifikus verziót csak olyan sportágak esetén tudjuk elkészíteni, melyekből megfelelő mennyiségű referencia adat áll rendelkezésünkre.  A legrészletesebb, magyar korosztályos adatokon alapuló elemzést labdarúgás sportágban tudjuk elvégezni, ahol az elmúlt tíz év során gyűjtött, posztokra lebontott referencia adatok állnak rendelkezésünkre több mint 6000 fő (túlnyomórészt 12-19 év közötti) játékos méréseiből.

Végeredmény: Min. 4, max. 6 oldalas anyag a mérési eredményekkel és az azokból számított alkati mutatókkal; a testfelépítés, testösszetétel, biológiai fejlettség, várható késő serdülőkori/fiatal felnőttkori alkat rövid értékelése; hasonló életkorú és testalkatú magyar gyermekek alkati mutatóival történő összehasonlítás; a választott verziónak megfelelően: ajánlott sportágak listája* vagy a kiválasztott sportágból származó referencia adatok**;  általános tájékoztató, amely az elemzésben szereplő adatok, fogalmak és szakkifejezések értelmezését, magyarázatát szolgálja. Formátum: PDF. Elkészül: maximum 5 hét alatt.

Amennyiben az első mérést követően szabályos időszakonként (6, 12 vagy 24 havonta) kontrollmérés történik, úgy ezekhez a mérésekhez egy 1,5 oldalas összehasonlító adattáblázatot adunk ajándékba, amely az előző mérés és az aktuális mérés között történt változásokat mutatja abszolút értékben (kg, cm, mm) és százalékos arányban. Formátum: PDF. Elkészül: a szöveges elemzéssel egy időben.

A szolgáltatás díja: bruttó 21.000 Ft (amely 27% áfá-t tartalmaz)

.0

4. verzió: ANTROPOMETRIA, RÉSZLETES ELEMZÉSSEL 

Cél: A gyermek alkati adottságainak, a növekedés folyamatának, valamint várható serdülőkori vagy fiatal felnőttkori alkatának megismerése; a jelenlegi fejlettségi állapot összevetése a korosztályra jellemző alkati normákkal és testösszetételi mutatókkal („erősségek” és „gyengeségek” feltérképezése), a gyermek alkatának megfelelő sportágak felsorolása.

Végeredmény: 11-13 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel, azok részletesen kifejtett elemzésével és értékelésével, sportágválasztás esetén az gyermek alkatához legközelebb álló sportágakra jellemző alkattípus-adatokkal,  valamint a leírt adatokhoz kapcsolódó általános tudnivalókkal, olvasmányos formában,  bővebben kifejtett magyarázatokkal. Formátum: PDF. Elkészül: maximum 6 hét alatt.

Amennyiben az első mérést követően szabályos időszakonként (6, 12 vagy 24 havonta) kontrollmérés történik, úgy ezekhez a mérésekhez egy 1,5 oldalas összehasonlító  adattáblázatot adunk ajándékba, amely az előző mérés és az aktuális mérés között történt változásokat mutatja abszolút értékben (kg, cm, mm) és százalékos arányban. Formátum: PDF. Elkészül: a szöveges elemzéssel egy időben.

A szolgáltatás díja: bruttó 32.000 Ft (amely 27% áfá-t tartalmaz)

..0

5. verzió: ANTROPOMETRIAI VIZSGÁLAT, RÉSZLETES ÉS SPORTÁGSPECIFIKUS ELEMZÉSSEL

Cél: A 3. verziónál leírtakon túlmenően a gyermek alkati adottságainak részletesen kifejtett összehasonlítása a kiválasztott sportág versenyzőinek alkatával; javaslattétel a gyermek alkatához legjobban illő sportág(ak)ra vonatkozóan; a kiválasztott sportág követelményeinek való megfelelés vagy nem megfelelés véleményezése; egyénre szabott értékelés és útmutatások. Ennek az elemzésnek az elkészítését csak azokban a sportágakban tudjuk vállalni, amelyben megfelelő mennyiségű adat áll rendelkezésünkre a sportágspecifikus összehasonlítás elvégzéséhez. A legrészletesebb, magyar korosztályos adatokon alapuló elemzést labdarúgás sportágban tudjuk elvégezni, ahol az elmúlt tíz év során gyűjtött, posztokra lebontott referencia adatok állnak rendelkezésünkre több mint 6000 fő (túlnyomórészt 12-19 év közötti) játékos méréseiből.

Végeredmény: 15-15 oldalas nyomtatott anyag a 3. verzióban leírt tartalommal, amely kiegészül a kiválasztott sportág képviselőire jellemző alkati mutatóknak ÉS a gyermek alkati adatainak összehasonlításával, valamint a sportágra való fizikai (alkati) megfelelés véleményezésével. Formátum: PDF. Elkészül: maximum 6 hét alatt.

Amennyiben az első mérést követően szabályos időszakonként (6, 12 vagy 24 havonta) kontrollmérés történik, úgy ezekhez a mérésekhez egy 1,5 oldalas összehasonlító adattáblázatot adunk ajándékba, amely az előző mérés és az aktuális mérés között történt változásokat mutatja abszolút értékben (kg, cm, mm) és százalékos arányban. Formátum: PDF. Elkészül: a szöveges elemzéssel egy időben.

A szolgáltatás díja: bruttó 40.000 Ft (amely 27% áfá-t tartalmaz)

0.

6. verzió: MODELL ANTROPOMETRIA

Cél: A kifutó modellekre vonatkozó alkati követelményeknek való megfelelés véleményezése és a várható felnőttkori testmagasság becslése a mérési adatok alapján.

Végeredmény: 6-8 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és a hozzájuk kapcsolódó általános tudnivalókkal; a kifutó modellekre jellemző alkati mutatókkal való összehasonlítás és az így kapott eredmények értékelése. Formátum: PDF. Elkészül: maximum 5 hét alatt.

A szolgáltatás díja: bruttó 24.000 Ft (amely 27% áfá-t tartalmaz)

Amennyiben a modellügynökség csak a várható testmagasságra kíváncsi, annak meghatározásához az 1. pontban leírt, rövid  S.O.S. ANTROPOMETRIA is elegendő, melynek díja:  bruttó 13.000 Ft.

0

7. verzió: FELNŐTT ANTROPOMETRIA

Cél: A választott sportágra jellemző női vagy férfi felnőtt alkatnak való megfelelés véleményezése és a lehető legjobb sportforma elérésére vonatkozó instrukciók összefoglalása a mérési adatok, valamint a kiválasztott sportágból rendelkezésre álló hazai és/vagy nemzetközi referencia adatok alapján.

Végeredmény: 6-8 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és a hozzájuk kapcsolódó általános tudnivalókkal; az adott sportág eredményes sportolóira jellemző alkati mutatókkal való összehasonlítás és az így kapott eredmények értékelése. Formátum: PDF. Elkészül: maximum 5 hét alatt.

A szolgáltatás díja: bruttó 24.000 Ft (amely 27% áfá-t tartalmaz)

0.

8. verzió: TELJES ANTROPOMETRIAI PROFIL

Cél: (1) Tudományos vagy kutatási célra történő adatgyűjtés egy-egy kiválasztott sportág vagy korcsoport kiemelkedő adottságokkal rendelkező résztvevőiről. (2) A sportoló alkati tulajdonságainak mindenre kiterjedő vizsgálata, későbbi elemzés, összehasonlítás céljából, vagy az egyesület megrendelésére, vagy orvosi javaslat alapján (pl. műtétek előtti és utáni állapot pontos felméréséhez).

Végeredmény: 14-16 oldalas nyomtatott anyag a 2. verzióban leírt tartalommal, a korosztályos referencia adatokkal való összevetéssel, sportágválasztás esetén az gyermek alkatához legközelebb álló sportágra jellemző alkattípussal történő összehasonlítással. Formátum: PDF. Elkészül: maximum 6 hét alatt.

A teljes antropometriai profil elkészítését díjmentesen vállaljuk mindazon sportolók részére, akik olimpiai sportágakban EK, VK, EB, VB vagy Olimpia dobogós helyezettek voltak, és jelenleg is versenyszerűen sportolnak. 

A szolgáltatás díja: bruttó 56.000 Ft (amely 27% áfá-t tartalmaz)

o.

o

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

o

Melyik fajta elemzést válasszam?

A kért elemzés típusát elegendő a helyszínen, például a vizsgálatot követően kiválasztani, ugyanis a mérés menete minden esetben ugyanaz (kivéve a legritkábban kért 7. verziót). A szülő vagy felnőtt kísérő a felmérés ideje alatt – várakozás közben – átnézheti a különböző típusú szöveges elemzéseket bemutató mintákat, és a mérést végző szakemberrel konzultálva a helyszínen eldöntheti, hogy melyik lesz a legmegfelelőbb arra a célra, amire használni szeretné. A leggyakrabban választott elemzés a 2. verzió (4-6 oldalas szöveges dokumentum), amely mind a szülőknek, mind az egyesület vagy az edző számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltat. A hosszabb, 12-15 oldalból álló 3-as vagy 4-es verziót  abban az esetben ajánljuk, amikor a szülők és a gyerekkel foglakozó szakemberek (pl. a sportoktató, edző, dietetikus), vagy pedig maga a sportoló mélyebben érdeklődik az antropometriai méréseken alapuló felkészítés vagy kiválasztás élettani és humánbiológiai háttere iránt, és a kapott anyag segítségével szeretne elmélyedni a témában.

.

Mire szolgál a sportantropometriai felmérés?

A gyermek- vagy serdülőkorban végzett antropometriai  vizsgálat célja a növésben levő sportoló alkati adottságainak feltérképezése, és azoknak sportágaknak vagy mozgásformáknak a beazonosítása, amelyben ő – genetikai alkatából adódóan – hosszú távon is sikeres lehet.

o

Hány éves korban javasolt először elvégeztetni, és milyen gyakran érdemes megismételni az antropometriai vizsgálatot?

A gyermekek antropometriai felmérését a leggyakrabban a megfelelő sportágválasztás és a várható felnőttkori testmagasság meghatározása érdekében kérik a szülők. Bár a mérést indokolt esetben már 6-7 éveseken is tudjuk végezni, ha a gyermek képes nyugodtan állni vagy ülni 3 x 5-8 percig (a mérési blokkok között néhány perces pihenőkkel), mégis a legkorábbi optimális időpontnak a lányok esetében a 8-9 éves, fiúk esetében a 9-10 éves kort tartjuk. Ez az életkor általában egybe esik az első „komolyabb” sportágválasztással, amikor a lehető legtöbbféle mozgásforma megismerése és alapszintű elsajátítása után a gyermekek és a szülők elkezdenek tudatosabban válogatni a testmozgási lehetőségek közül. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a részletes elemzés elvégzéséhez szükséges referencia adatok 11-12 éves kortól állnak nagyobb számban rendelkezésünkre, így az ennél fiatalabbakon végzett mérési adatok értékelése csak a legfontosabb alkati jellemzőkre vonatkozik.

A 8-9 éves korban elvégzett korai  felmérés célja, hogy a szülők által megadott (pl. az iskolában és a lakókörnyezetben elérhető, vagy a gyermek által kedvelt) mozgásformák köréből kiválassza az „alkatnak megfelelő” és az „alkatához nem optimális” sportokat.

Lányoknál 10-11 évesen, fiúknál 12-13 évesen javasolt az első célirányos mérés, ahol már pontosabb alkatmeghatározás készülhet, amelynek eredménye a serdülőkor közepéig meghatározhatja a javasolt sportágak körét. Ennek a mérésnek az adatai szolgáltathatják a „bemeneti információkat” azokban a sportágakban, ahol korai kiválasztás (pl. pre-akadémiai képzés) zajlik.

Lányoknál 13-14 éves, fiúknál 15-16 éves korban lehet egészen precízen szűkíteni az ajánlott sportágak körét, és akár a szerepkör (poszt) vagy versenyszám választásra is javaslatot tenni. Ekkor már a várható felnőttkori testmagasság is jól megközelítően becsülhető. Ez a mérés az egy sportág melletti elköteleződésre vonatkozó döntést is segíti – gyakran előfordul, hogy a gyermek és a szülők két sportág között hezitálnak, és emiatt kérnek egy független, külső véleményt .

A fiatal felnőttkori mérések (lányoknál: 16-19 éves kor között, fiúknál: 17-21 éves kor között) a sikeres versenyzéshez szükséges alkat-optimalizálás céljait szolgálják, ahol megvizsgáljuk, hogy az adott sportág fizikai követelményeinek megfelelő-e az izomtömeg, a csonttömeg és a zsírtömeg, illetve szükség esetén változtatási javaslatokat teszünk.

o

Hány éves korig kérhető a „gyermek antropometria”?

A serdülők testének átalakulása a későn érő lányoknál  kb. 17 éves korukban, a későn érő fiúknál kb. 19-20 éves korukban lezárul. Mi eddig az életkorig tekintjük a méréseket „gyermek antropometriának”, ahol a még kialakulóban levő fizikumra tekintettel a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel és alapossággal végezzük el az elemzést. E felett az életkor felett az úgynevezett „felnőtt antropometria” elemzési protokollt használjuk, amelynek során a már kialakult fiatal felnőttkori (vagy 25-28 éves kor felett a tényleges felnőttkori) fizikum előnyös tulajdonságainak (pl. izomtömeg) maximalizálására, illetve gyengeségeinek (pl. magas zsírtömeg) korrigálásra vonatkozó tudnivalókra koncentrálva készítünk el.

.

Milyen információkat szolgáltat egy sportantropometriai felmérés?

Az antropometriai alapvizsgálatok a következő információkat szolgáltatják:

 • Alkattípus (szomatotípus) meghatározása (endomorfia – mezomorfia – ektomorfia értékek).
 • Növekedési típus (csontozati felépítés) meghatározása (nagyon robusztus / robusztus / középarányos / nyúlánk / nagyon nyúlánk).
 • Testösszetétel meghatározása (csontozat, izomzat, testzsír és zsigerek tömegének aránya és abszolút értéke).
 • Bőrredővastagság, nyolc standard mérési pont összértéke milliméterben megadva.
 • Testzsírszázalék értéke és az ennek alapján számított esetleges súlyfelesleg meghatározása.
 • Biológiai életkor becslése a csontméretek alapján.
 • Várható testmagasság becslése a mért értékek és a biológiai fejlettség alapján.
 • A növekedési görbe* pillanatnyi pontjainak megadása a fejlődés ütemének nyomon követéséhez (*amennyiben legalább négy, azonos időközönként elvégzett korábbi mérés adatai rendelkezésre állnak a görbe megrajzolásához).
 • Sportágválasztási tanácsadás**, vagy az adott sportágon belüli optimális szerepkör vagy pozíció kiválasztásához szükséges információk (**a választott szolgáltatástól függően).
 • Nyomtatott elemzés és magyarázat a kapott értékekre vonatkozóan, leírás a vizsgált személy alkattípusának főbb jellemzőiről, a választott mérési és elemzési szolgáltatástól függő terjedelemben.
 • A vizsgálati lapon előforduló szakkifejezések és összefüggések közérthető magyarázata.

*A növekedési görbe megrajzolásához és a növekedés ritmusának, a „korán növő” vagy „későn növő” gyermekek fejlődésének megfigyeléséhez 6 havonta, 4-8 ponton elvégzett elvégzett rövid mérésre van szükség, mellyel meghatározható az az időszakasz (PHV=csúcsnövekedési időszak), amikor a gyermek fizikai és hormonális fejlettsége már lehetővé teszi a célzott erősítő edzések megkezdését. A PHV időpontjának ismerete fontos információt jelent az erőnléti trénerek számára a sportolók fizikai fejlettségének, biológiai korának megfelelő, egyénre szabott edzésprogram kialakításához. 

a

Miből áll egy kontrollmérés?

A kontrollmérés pontosan ugyanúgy zajlik, mint az első antropometriai felmérés. Célunk, hogy a korábbi mérési pontokon bekövetkező változásokat milliméteres pontossággal meghatározzuk, és ebből megállapíthassuk az előző mérés óta bekövetkezett változások mértékét és irányát, és felhívjuk az edzők/szülők figyelmét azokra a folyamatokra, amelyek esetleg kiemelt odafigyelést vagy más külső beavatkozást (pl. egyéni edzésprogramot, speciális diétát stb.) igényelnek. A kontrollmérés eredménye egy összehasonlító táblázat, amely az előző (vagy az ügyfél által kért bármelyik korábbi) elemzés és az aktuálisan elvégzett elemzés eredményét, a kettő között történt változások adatait és egyes indokolt esetekben az adatok rövid szöveges magyarázatát tartalmazza 1,5-2  oldal terjedelemben.

.

Mikor van szükség rendszeres kontrollmérésre?

A kontrollmérés akkor javasolt, amikor a testméretek változásának nyomon követése hasznos vagy fontos információkkal szolgálhat bizonyos folyamatok (edzésterv, étkezési terv, sportág- vagy versenyszám választás, csapaton belüli szerepkör kialakítás stb.) előrelátó tervezésében. Ilyen esetek lehetnek például:

 • biológiai fejlődésüket tekintve a korosztályos átlagnál előbbre tartó (akcelerált) vagy lassabb fejlődésű gyermekek fizikális változásainak, növekedési ütemének ellenőrzése a megfelelő edzési és táplálkozási program kidolgozása, valamint az egyénre szabott edzésterhelés kialakítás érdekében;
 • serdülőkorú sportolók fejlődési ritmusának nyomon követése, a növekedési csúcs meghatározása, a testmagasságbeli növekedés várható végpontjának becslése, a sportágspecifikus izomtömeg-növelés (súlyzós erőfejlesztés) optimális kezdési időpontjának előrejelzése az edzőnek;
 • súlycsökkentő programban részt vevő sportolóknál a testzsírmennyiség és az izomtömeg változásainak nyomon követése és legfőképpen annak ellenőrzésére, hogy a súlycsökkenés elsősorban a testzsír, és ne pedig az izomtömeg vesztését eredményezze;
 • erőfejlesztés céljából speciális edzési és táplálkozási programot követő (elsősorban serdülőkorú vagy fiatal felnőtt) sportolóknál az izomtömeg általános növekedésének nyomon követése mellett a kiemelt izomcsoportok fejlődésének rendszeres visszamérése, és a megfelelő arányok (csonttömeg : izomtömeg : zsírtömeg) megtartásának ellenőrzése
 • a versenyfelkészülés során a csúcsforma-időzítést és a felkészítő/erőnléti edző munkájára vonatkozó visszacsatolást segíti, az alkati/fizikális változások objektív nyomon követésével (pl. felnőtt élsportolókon végzett méréseknél már 1,5 kg-os testtömeg csökkenés vagy növekedés is jól kimutatható változást eredményez a csonttömeg, izomtömeg és zsírtömeg adatokban, illetve a szomatotípus komponensekben).

.

Milyen gyakran érdemes elvégeztetni a kontrollméréseket?

A fejlődés üteme egyéntől függő.  Vannak olyan időszakok, amikor bizonyos testméreteket tekintve látványos változások tapasztalhatók pl. a gyermek talphosszában, testmagasságában, vállszélességében, izomtömegében stb.; ekkor esetleg érdemes egy soron kívüli méréssel dokumentálni a növekedést.

A sportolók fizikális fejlődésének nyomon követésére alkalmazott gyakorlat a következő:

 • A növekedés szoros nyomon követése a  lányoknál 9-14 éves kor, fiúknál 11-15 éves kor között zajlik, általában félévenkénti mérésekkel, négy alap paraméter (testsúly, álló magasság, ülő magasság és talphossz) rögzítésével. Az izomzat és a csontozat fejlődésének ennél alaposabb megfigyeléséhez további öt adatot (vagyis összesen kilenc paramétert) érdemes felmérni. Az eredmények megbízhatóságát nagyban befolyásolja, hogy a gyermeket mindig  ugyanazon eszközökkel, azonos végrehajtási móddal, és lehetőleg mindig ugyanazon személyek mérjék fel, azonos napszakban és fizikai állapotban (pl. mindig pihenten, reggel; vagy mindig a délutáni edzés után). Mivel csak egy részleges felmérésről van szó, így ennek időigénye 4 paraméter esetében kb. 3 perc, 9 paraméter esetén kb. 6 perc. A növekedési sebesség ennyire pontos nyomon követése általában központilag szervezetten (pl. iskolán, sportegyesületen belül) történik.
 • Az úgynevezett csúcsnövekedési időszakban (PHV, peak height velocity), amikor a gyermek fizikuma 1-1,5 év alatt ugrásszerű változáson megy keresztül, akár 6 havonta is érdemes dokumentálni a változásokat az antropometriai alapmérés minden adatának rögzítésével. A PHV „csúcsa” a statisztikai átlag alapján a lányoknál 11.2 éves korra, fiúknál 13.4 éves korra esik, melytől a korán érő és későn érő gyermekek 1-1.5 évvel is eltérhetnek előre vagy hátrafelé, így akár három éves fejlődési eltérés sem kizárt az azonos életkorú gyermekek között. Ilyen részletességű és gyakoriságú antropometriai méréseket a korosztályos országos bajnokságokon rendszeresen részt vevő sportolókon, például a kiemelt sportakadémiákon végezünk.
 • Minden más esetben (pl. hobbisportolóknál) évenkénti vagy kétévenkénti gyakorisággal érdemes gyűjteni az adatokat.

.

Mit jelent a „modell antropometria”?

A modellügynökségek gyakran kérik a náluk jelentkező érdeklődőket, hogy készíttessenek magukról egy alkati felmérést annak megállapítására, hogy várható serdülőkori és fiatal felnőttkori testfelépítésük megfelel-e a kifutó modellekkel szemben támasztott alkati követelményeknek, illetve testmagasságuk várhatóan eléri-e a 170 (kifutó modell esetén: 175) centimétert. A lehető legpontosabb válaszadás érdekében az elemzés során a rendelkezésünkre álló referencia adatokkal (az ideális kifutó modell alkatával) összehasonlítva értékeljük a mérési adatokat.

a

Mit takar a „teljes antropometriai profil”?

A teljes antropometriai profil 46-56 paraméter (fizikai jellemző) felmérését tartalmazza. A teljes antropometriai profil elkészítésére akkor javasolt, amikor az alapvizsgálat nem szolgáltat elegendő, vagy elég részletes információt a felmért személy alkati adottságaira vonatkozóan:

 • a sportágra jellemző alkati adottságok lehető legpontosabb felmérése, referencia adatokkal (nemzetközi mintákkal) történő összevetés;
 • korosztályos átlagértékektől való eltérések beazonosítása minden paraméterre (hosszok, szélességek, mélységek, kerületek, átmérők, vastagságok) vonatkozóan.

* * *

E szolgáltatásunk igénybevétele során birtokunkba kerül egy vagy több, Önre vonatkozó személyes adat. A kezelésükre és feldolgozásukra vonatkozó tájékoztatónkat a GDPR menüpontban olvashatja el.