A sportantropometriai vizsgálatok menetéről ITT talál részletes, PDF formátumban is letölthető tájékoztatót. Kérjük, olvassa el a vizsgálatra történő bejelentkezés vagy mérésre érkezés előtt! A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszaink megtekintéséhez kérjük, görgessen lefelé.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szolgáltatásaink árai 2021.05.13-tól megváltoztak. Az árváltozás a mérési időponttal már rendelkező ügyfeleket nem érinti (akkor sem, ha május 13. utáni időpontra szól a foglalásuk).

Ügyfeleink igényeihez alkalmazkodva az antropometriai felmérések és elemzések többféle változatát kínáljuk:

 

1. verzió: S.O.S. ANTROPOMETRIA (csak mérés + adatok, szöveges elemzés nélkül)

Cél: A sportolóra vonatkozó legfontosabb alkati paramétereket (koraérettség vagy átlagosnál lassabb fejlődési tempó; csont- és izomtömeg aránya; az izomzat fejleszthetőségének mértéke; várható felnőttkori testfelépítés és testmagasság) tartalmazó adatsor létrehozása a fogadó egyesület vagy az edző részére. Az “S.O.S. ANTROPOMETRIA”-t csak abban az esetben ajánljuk, amikor az ügyfélnek csupán egy-két adatra van azonnal szüksége (pl. várható testmagasság, biológiai életkor). Vegyék azonban számításba, hogy ilyenkor az adatokról nem készül egyéni elemzés, így esetleg figyelmen kívül maradhatnak olyan fontos információk, amelyek a részletes adatelemzés során kiderülhettek volna.

Végeredmény: 1 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és az azokból számított alkati mutatókkal, szöveges magyarázat nélkül.

Ár: 7.000 Ft
Részletek

0

2. verzió: ANTROPOMETRIA, RÖVID ÉRTÉKELÉSSEL 

Cél: A sportolóra vonatkozó legfontosabb alkati paramétereket (koraérettség vagy átlagosnál lassabb fejlődési tempó; csont- és izomtömeg aránya; az izomzat fejleszthetőségének mértéke; várható felnőttkori testfelépítés és testmagasság) tartalmazó “gyors jelentés” elkészítése a fogadó egyesület vagy az edző részére. Amennyiben a felmérés a szülők tájékoztatását szolgálja, úgy az elemzés gyermek alkatához illő összes lehetséges sportág felsorolását is tartalmazza(*).

Végeredmény: 3-4 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és az azokból számított alkati mutatókkal; a testfelépítés, testösszetétel, biológiai fejlettség, várható késő serdülőkori/fiatal felnőttkori alkat rövid értékelése; hasonló életkorú és testalkatú magyar gyermekek alkati mutatóival történő összehasonlítás; (az alkatnak megfelelő sportágak felsorolása*); általános tájékoztató, amely az elemzésben szereplő adatok, fogalmak és szakkifejezések értelmezését, magyarázatát szolgálja.

Ár: 10.00 Ft
Részletek

0

3. verzió: ANTROPOMETRIA, ÁLTALÁNOS ELEMZÉSSEL 

Cél: A gyermek alkati adottságainak, a növekedés folyamatának, valamint várható serdülőkori vagy fiatal felnőttkori alkatának megismerése; a jelenlegi fejlettségi állapot összevetése a korosztályra jellemző alkati normákkal és testösszetételi mutatókkal (“erősségek” és “gyengeségek” feltérképezése), a gyermek alkatának megfelelő sportágak felsorolása.

Végeredmény: 10-11 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel, azok részletes elemzésével és értékelésével, valamint a hozzájuk kapcsolódó általános tudnivalókkal.

Amennyiben az első mérést követően szabályos időszakonként (6, 12 vagy 24 havonta) kontrollmérés történik, úgy ezekhez a mérésekhez egy 1,5 oldalas fejlődéselemzést adunk ajándékba, amely az előző mérés és az aktuális mérés között történt változásokat mutatja abszolút értékben (kg, cm, mm) és százalékos arányban.

Ára: 15.000 Ft
Részletek 

0

4. verzió: ANTROPOMETRIAI VIZSGÁLAT, SPORTÁGSPECIFIKUS ELEMZÉSSEL

Cél: A 3. verziónál leírtakon túlmenően a gyermek alkati adottságainak részletes összehasonlítása a kiválasztott sportág versenyzőinek alkatával; javaslattétel a gyermek alkatához legjobban illő sportág(ak)ra vonatkozóan; a kiválasztott sportág követelményeinek való megfelelés vagy nem megfelelés véleményezése; egyénre szabott értékelés és útmutatások.

Végeredmény: 12-13 oldalas nyomtatott anyag a 3. verzióban leírt tartalommal, a korosztályos referencia adatokkal való összevetéssel, sportágválasztás esetén az gyermek alkatához legközelebb álló sportágra jellemző alkattípussal történő összehasonlítással.

Amennyiben az első mérést követően szabályos időszakonként (6, 12 vagy 24 havonta) kontrollmérés történik, úgy ezekhez a mérésekhez egy 1,5 oldalas fejlődéselemzést adunk ajándékba, amely az előző mérés és az aktuális mérés között történt változásokat mutatja abszolút értékben (kg, cm, mm) és százalékos arányban.

Ára: 20.000 Ft
Részletek

0

5. verzió: MODELL ANTROPOMETRIA

Cél: A kifutó modellekre vonatkozó alkati követelményeknek való megfelelés véleményezése és a várható felnőttkori testmagasság becslése a mérési adatok alapján.

Végeredmény: 6-8 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és a hozzájuk kapcsolódó általános tudnivalókkal; a kifutó modellekre jellemző alkati mutatókkal való összehasonlítás és az így kapott eredmények értékelése.

Ára: 13.000 Ft
Részletek 

Amennyiben a modellügynökség csak a várható testmagasságra kíváncsi, annak meghatározásához az 1. pontban leírt, rövid  S.O.S. ANTROPOMETRIA is elegendő (díja: 7.000 Ft)!

0

6. verzió: FELNŐTT ANTROPOMETRIA

Cél: A választott sportágra jellemző női vagy férfi felnőtt alkatnak való megfelelés véleményezése és a lehető legjobb sportforma elérésére vonatkozó instrukciók összefoglalása a mérési adatok, valamint a kiválasztott sportágból rendelkezésre álló hazai és/vagy nemzetközi referencia adatok alapján.

Végeredmény: 6-8 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és a hozzájuk kapcsolódó általános tudnivalókkal; az adott sportág eredményes sportolóira jellemző alkati mutatókkal való összehasonlítás és az így kapott eredmények értékelése.

Ára: 13.000 Ft
Részletek 

0

7. verzió: TELJES ANTROPOMETRIAI PROFIL

Cél: (1) Tudományos vagy kutatási célra történő adatgyűjtés egy-egy kiválasztott sportág vagy korcsoport kiemelkedő adottságokkal rendelkező résztvevőiről. (2) A sportoló alkati tulajdonságainak mindenre kiterjedő vizsgálata, későbbi elemzés, összehasonlítás céljából, vagy az egyesület megrendelésére, vagy orvosi javaslat alapján (pl. műtétek előtti és utáni állapot pontos felméréséhez).

Végeredmény: 14-16 oldalas nyomtatott anyag a 2. verzióban leírt tartalommal, a korosztályos referencia adatokkal való összevetéssel, sportágválasztás esetén az gyermek alkatához legközelebb álló sportágra jellemző alkattípussal történő összehasonlítással.

A teljes antropometriai profil elkészítését díjmentesen vállaljuk mindazon sportolók részére, akik olimpiai sportágakban EK, VK, EB, VB vagy Olimpia dobogós helyezettek voltak, és jelenleg is versenyszerűen sportolnak. 

Ára: 30.000 Ft
Részletek

o

o

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

.

Mire szolgál a sportantropometriai felmérés?

A gyermek- vagy serdülőkorban végzett antropometriai  vizsgálat célja a növésben levő sportoló alkati adottságainak feltérképezése, és azoknak sportágaknak vagy mozgásformáknak a beazonosítása, amelyben ő – genetikai alkatából adódóan – hosszú távon is sikeres lehet.

o

Hány éves korban javasolt először elvégeztetni, és milyen gyakran érdemes megismételni az antropometriai vizsgálatot?

A gyermekek antropometriai felmérését a leggyakrabban a megfelelő sportágválasztás és a várható felnőttkori testmagasság meghatározása érdekében kérik a szülők. Bár a mérést már 6-7 éveseken is elvégezzük, ha a gyermek képes nyugadtan állni vagy ülni 3 x 5-8 percig (a mérési blokkok között néhány perces pihenőkkel), mégis a legkorábbi optimális időpontnak a lányok esetében a 8-9 éves, fiúk esetében a 9-10 éves kort tartjuk. Ez az életkor általában egybe esik az első “komolyabb” sportágválasztással, amikor a lehető legtöbbféle mozgásforma megismerése és alapszintű elsajátítása után a gyermekek és a szülők elkezdenek tudatosabban válogatni a testmozgási lehetőségek közül.

A 8-9 éves korban elvégzett első felmérés célja, hogy a szülők által megadott (pl. az iskolában és a lakókörnyezetben elérhető, vagy a gyermek által kedvelt) mozgásformák köréből kiválassza az “alkatnak megfelelő” és az “alkatához nem optimális” sportokat.

Lányoknál 10-11 évesen, fiúknál 12-13 évesen javasolt egy újabb, opcionális mérés, amennyiben a szülő pontosítani szeretné az előző mérés alkatmeghatározási eredményeit, vagy szeretné nyomon követni a testösszetétel változásait (pl. az izomzat és a csontozat fejlődését.)

Lányoknál 13-14 éves, fiúknál 15-16 éves korban lehet egészen precízen szűkíteni az ajánlott sportágak körét, és akár a szerepkör (poszt) vagy versenyszám választásra is javaslatot tenni. Ekkor már a várható felnőttkori testmagasság is jól megközelítően becsülhető.

A fiatal felnőttkori mérések (lányoknál: 16-19 éves kor között, fiúknál 17-21 éves kor között) a sikeres versenyzéshez szükséges alkat-optimalizálás céljait szolgálják, ahol megvizsgáljuk, hogy az adott sportág fizikai követelményeinek megfelelő-e az izomtömeg, a csonttömeg és a zsírtömeg, illetve szükség esetén változtatási javaslatokat teszünk.

o

Hány éves korig kérhető a “gyerek antropometria”?

A serdülők testének átalakulása a későn érő lányoknál  kb. 17 éves korukban, a későn érő fiúknál kb. 19-20 éves korukban lezárul. Mi eddig az életkorig tekintjük a méréseket “gyermek antropometriának”, ahol a még kialakulóban levő fizikumra tekintettel a megszokottnál nagyobb körültekintéssel és alapossággal végezzük el az elemzést. E felett az életkor felett az úgynevezett “felnőtt antropometria” elemzési protokollt használjuk, amelynek során a már kialakult fiatal felnőttkori (vagy 25-28 éves kor felett a tényleges felnőttkori) fizikum előnyös tulajdonságainak (pl. izomtömeg) maximalizálására, illetve gyengeségeinek (pl. magas zsírtömeg) korrigálásra vonatkozó tudnivalókra koncentrálva készítünk el.

.

Milyen információkat szolgáltat egy sportantropometriai felmérés?

Az antropometriai alapvizsgálatok a következő információkat szolgáltatják:

 • Alkattípus meghatározása (endomorfia – mezomorfia – ektomorfia értékek).
 • Növekedési típus meghatározása (nagyon robusztus / robusztus / középarányos / nyúlánk / nagyon nyúlánk).
 • Testösszetétel meghatározása (csontozat, izomzat, testzsír és zsigerek tömegének aránya és abszolút értéke).
 • Bőrredővastagság, nyolc standard mérési pont összértéke milliméterben megadva.
 • Testzsírszázalék értéke és az ennek alapján számított esetleges súlyfelesleg meghatározása.
 • Biológiai életkor becslése a csontméretek alapján.
 • Várható testmagasság becslése a mért értékek és a biológiai fejlettség alapján.
 • A növekedési görbe* pillanatnyi pontjainak megadása a fejlődés ütemének nyomon követéséhez (*amennyiben legalább három korábbi mérés adatai rendelkezésre állnak a görbe megrajzolásához).
 • Sportágválasztási tanácsadás*, vagy az adott sportágon belüli optimális szerepkör vagy pozíció kiválasztásához szükséges információk (*a választott szolgáltatástól függően).
 • Nyomtatott elemzés és magyarázat a kapott értékekre vonatkozóan, leírás a vizsgált személy alkattípusának főbb jellemzőiről, a választott mérési és elemzési szolgáltatástól függő terjedelemben.
 • A vizsgálati lapon előforduló szakkifejezések és összefüggések közérthető magyarázata.

Az alapvető adatok mellett rögzítésre kerülnek azok a paraméterek is, melyek alapján (szükség esetén) nyomon lehet követni a növekedés ütemét és a korosztályos átlagértékektől való eltéréseket.*

*A növekedési görbe megrajzolásához és a növekedés ritmusának, a “korán növő” vagy “későn növő” gyermekek fejlődésének megfigyeléséhez 6 havonta, 4-8 ponton elvégzett elvégzett rövid mérésre van szükség, mellyel meghatározható az az időszakasz (PHV=csúcsnövekedési időszak), amikor a gyermek fizikai és hormonális fejlettsége már lehetővé teszi a célzott erősítő edzések megkezdését. A PHV időpontjának ismerete fontos információt jelent az erőnléti trénerek számára a sportolók fizikai fejlettségének megfelelő, egyénre szabott edzésprogram kialakításához. 

a

Miből áll egy kontrollmérés?

A kontrollmérés pontosan ugyanúgy zajlik, mint az első antropometriai felmérés. Célunk, hogy a korábbi mérési pontokon bekövetkező változásokat milliméteres pontossággal meghatározzuk, és ebből megállapíthassuk az előző mérés óta bekövetkezett változások mértékét és irányát, és felhívjuk az edző/szülő figyelmét azokra a folyamatokra, amelyek esetleg kiemelt figyelmet vagy külső beavatkozást igényelnek. A kontrollmérés eredménye egy összehasonlító táblázat, amely az előző (vagy az ügyfél által kért bármelyik korábbi) elemzés és az aktuálisan elvégzett elemzés eredményét, a kettő között történt változások adatait és azok rövid szöveges értékelését tartalmazza 2  oldal terjedelemben.

.

Mikor van szükség rendszeres kontrollmérésre?

A kontrollmérés akkor javasolt, amikor a testméretek változásának nyomon követése hasznos vagy fontos információkkal szolgálhat bizonyos folyamatok (edzésterv, étkezési terv, sportág- vagy versenyszám választás, csapaton belüli szerepkör kialakítás stb.) előrelátó megtervezésében. Ilyen esetek lehetnek például:

 • biológiai fejlődésüket tekintve a korosztályos átlagnál előbbre tartó (akcelerált) vagy lassabb fejlődésű gyermekek fizikális változásainak, növekedési ütemének ellenőrzése a megfelelő edzési és táplálkozási program kidolgozása, valamint az egyénre szabott edzésterhelés kialakítás érdekében;
 • serdülőkorú sportolók fejlődési ritmusának nyomon követése, a növekedési csúcs meghatározása, a testmagasságbeli növekedés várható végpontjának becslése, a sportágspecifikus izomtömeg-növelés (súlyzós erőfejlesztés) optimális kezdési időpontjának előrejelzése az edzőnek;
 • súlycsökkentő programban részt vevő sportolóknál a testzsírmennyiség és az izomtömeg változásainak nyomon követése és legfőképpen annak ellenőrzésére, hogy a súlycsökkenés elsősorban a testzsír, és ne pedig az izomtömeg vesztését eredményezze;
 • erőfejlesztés céljából speciális edzési és táplálkozási programot követő (elsősorban serdülőkorú vagy fiatal felnőtt) sportolóknál az izomtömeg általános növekedésének nyomon követése mellett a kiemelt izomcsoportok fejlődésének rendszeres visszamérése, és a megfelelő arányok (csonttömeg : izomtömeg : zsírtömeg) megtartásának ellenőrzése..

Milyen gyakran érdemes elvégeztetni a kontrollméréseket?

A fejlődés üteme egyéntől függő.  Vannak olyan időszakok, amikor bizonyos testméreteket tekintve látványos változások tapasztalhatók pl. a gyermek talphosszában, testmagasságában, vállszélességében, izomtömegében stb.; ekkor esetleg érdemes egy soron kívüli méréssel dokumentálni a növekedést.

A sportolók fizikális fejlődésének nyomon követésére alkalmazott nemzetközi gyakorlat a következő:

 • A növekedés szoros nyomon követése a  lányoknál 9-14 éves kor, fiúknál 11-15 éves kor között zajlik, általában félévenkénti mérésekkel, négy alap paraméter (testsúly, álló magasság, ülő magasság és talphossz) rögzítésével. Az izomzat és a csontozat fejlődésének ennél alaposabb megfigyeléséhez további öt adatot (vagyis összesen kilenc paramétert) érdemes felmérni. Az eredmények megbízhatóságát nagyban befolyásolja, hogy a gyermeket mindig  ugyanazon eszközökkel, azonos végrehajtási móddal, és lehetőleg mindig ugyanazon személyek mérjék fel, azonos napszakban és fizikai állapotban (pl. mindig pihenten, reggel; vagy mindig a délutáni edzés után). Mivel csak egy részleges felmérésről van szó, így ennek időigénye 4 paraméter esetében kb. 3 perc, 9 paraméter esetén kb. 6 perc. A növekedési sebesség ilyen pontos nyomon követése általában központilag szervezetten (pl. iskolán, sportegyesületen belül) történik.
 • Az úgynevezett csúcsnövekedési időszakban (PHV, peak height velocity), amikor a gyermek fizikuma 1-1,5 év alatt ugrásszerű változáson megy keresztül, akár 6 havonta is érdemes dokumentálni a változásokat az antropometriai alapmérés minden adatának rögzítésével. A PHV “csúcsa” a statisztikai átlag alapján a lányoknál 11.2 éves korra, fiúknál 13.4 éves korra esik, melytől a korán érő és későn érő gyermekek 1-1.5 évvel is eltérhetnek előre vagy hátrafelé, így akár három éves fejlődési eltérés sem kizárt az azonos életkorú gyermekek között. Ilyen részletességű és gyakoriságú antropometriai méréseket általában a korosztályos országos bajnokságokon rendszeresen részt vevő sportolókon végzünk.
 • Minden más esetben (pl. hobbisportolóknál) évenkénti vagy kétévenkénti gyakorisággal érdemes gyűjteni az adatokat.

.

Mit jelent a “modell antropometria”?

A modellügynökségek gyakran kérik a náluk jelentkező érdeklődőket, hogy készíttessenek magukról egy alkati felmérést annak megállapítására, hogy várható serdülőkori és fiatal felnőttkori testfelépítésük megfelel-e a kifutó modellekkel szemben támasztott alkati követelményeknek, illetve testmagasságuk várhatóan eléri-e a 170 (kifutó modell esetén: 175) centimétert. A lehető legpontosabb válaszadás érdekében az elemzés során a rendelkezésünkre álló referencia adatokkal (az ideális kifutó modell alkatával) összehasonlítva értékeljük a mérési adatokat.

a

Mit takar a “teljes antropometriai profil”?

A teljes antropometriai profil 46-56 paraméter (fizikai jellemző) felmérését tartalmazza. A teljes antropometriai profil elkészítésére akkor javasolt, amikor az alapvizsgálat nem szolgáltat elegendő, vagy elég részletes információt a felmért személy alkati adottságaira vonatkozóan:

 • a sportágra jellemző alkati adottságok lehető legpontosabb felmérése, referencia adatokkal (nemzetközi mintákkal) történő összevetés;
 • korosztályos átlagértékektől való eltérések beazonosítása minden paraméterre (hosszok, szélességek, mélységek, kerületek, átmérők, vastagságok) vonatkozóan.

* * *

E szolgáltatásunk igénybevétele során birtokunkba kerül egy vagy több, Önre vonatkozó személyes adat. A kezelésükre és feldolgozásukra vonatkozó tájékoztatónkat a GDPR almenüben olvashatja el.