A sportantropometriai vizsgálatok menetéről ITT talál részletes, PDF formátumban is letölthető tájékoztatót. Kérjük, olvassa el a vizsgálatra történő bejelentkezés vagy mérésre érkezés előtt!

Az egyes ügyfélcsoportok igényéhez alkalmazkodva az antropometriai felmérések és elemzések többféle változatát kínáljuk:

0

1. verzió: S.O.S. ANTROPOMETRIA (csak mérés + adatok)

Cél: A sportolóra vonatkozó legfontosabb alkati paramétereket (koraérettség vagy átlagosnál lassabb fejlődési tempó; csont- és izomtömeg aránya; az izomzat fejleszthetőségének mértéke; várható felnőttkori testfelépítés és testmagasság) tartalmazó adatsor létrehozása a fogadó egyesület vagy az edző részére.

Végeredmény: 1 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és az azokból számított alkati mutatókkal.

Ár: 6.000 Ft
Kontrollmérés: 6.000 Ft
Részletek

0

2. verzió: ANTROPOMETRIA, RÖVID ÉRTÉKELÉSSEL 

Cél: A sportolóra vonatkozó legfontosabb alkati paramétereket (koraérettség vagy átlagosnál lassabb fejlődési tempó; csont- és izomtömeg aránya; az izomzat fejleszthetőségének mértéke; várható felnőttkori testfelépítés és testmagasság) tartalmazó “gyors jelentés” elkészítése a fogadó egyesület vagy az edző részére.

Végeredmény: 2-3 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és az azokból számított alkati mutatókkal; a testfelépítés, testösszetétel, biológiai fejlettség, várható késő serdülőkori/fiatal felnőttkori alkat értékelése 1-1 mondatban; az alkatnak megfelelő sportágak felsorolása (1 oldal). Általános tájékoztató, amely az egyes alkati mutatók értelmezését, magyarázatát tartalmazza (+1-2 oldal).

Ár: 8.000 Ft
Kontrollmérés 2 éven belül: 8.000 Ft
Részletek

0

3. verzió: ANTROPOMETRIA, ÁLTALÁNOS ELEMZÉSSEL 

Cél: A gyermek alkati adottságainak, a növekedés folyamatának, valamint várható serdülőkori vagy fiatal felnőttkori alkatának megismerése; a jelenlegi fejlettségi állapot összevetése a korosztályra jellemző alkati normákkal és testösszetételi mutatókkal (“erősségek” és “gyengeségek” feltérképezése), a gyermek alkatának megfelelő sportágak felsorolása.

Végeredmény: 10-12 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és a hozzájuk kapcsolódó általános tudnivalókkal.

Ára: 10.000 Ft
Kontrollmérés 2 éven belül: 8.000 Ft
Részletek 

0

4. verzió: ANTROPOMETRIAI VIZSGÁLAT, SPORTÁGSPECIFIKUS ELEMZÉSSEL

Cél: A 3. verziónál leírtakon túlmenően a gyermek alkati adottságainak részletes összehasonlítása a kiválasztott sportág versenyzőinek alkatával; javaslattétel a gyermek alkatához legjobban illő sportág(ak)ra vonatkozóan; a kiválasztott sportág követelményeinek való megfelelés vagy nem megfelelés véleményezése; egyénre szabott értékelés és útmutatások.

Végeredmény: 14-16 oldalas nyomtatott anyag a 3. verzióban leírt tartalommal, a korosztályos referencia adatokkal való összevetéssel, sportágválasztás esetén az gyermek alkatához legközelebb álló sportágra jellemző alkattípussal történő összehasonlítással.

Ára: 15.000 Ft
Kontrollmérés 2 éven belül: 8.000 Ft; újabb sportág ajánlási igény esetén: 15.000 Ft
Részletek

0

5. verzió: MODELL ANTROPOMETRIA

Cél: A kifutó modellekre vonatkozó alkati követelményeknek való megfelelés véleményezése és a várható felnőttkori testmagasság becslése a mérési adatok alapján.

Végeredmény: 8 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és a hozzájuk kapcsolódó általános tudnivalókkal; a kifutó modellekre jellemző alkati mutatókkal való összehasonlítás és az így kapott eredmények értékelése.

Ára: 10.000 Ft
Kontrollmérés 2 éven belül: 8.000 Ft
Részletek 

(Amennyiben a modellügynökség csak a várható testmagasságra kíváncsi, annak meghatározásához az 1.verzió: S.O.S. ANTROPOMETRIA is megfelelő.)

0

6. verzió: FELNŐTT ANTROPOMETRIA

Cél: A választott sportágra jellemző női vagy férfi felnőtt alkatnak való megfelelés véleményezése és a lehető legjobb sportforma elérésére vonatkozó instrukciók összefoglalása a mérési adatok, valamint a kiválasztott sportágból rendelkezésre álló hazai és/vagy nemzetközi referencia adatok alapján.

Végeredmény: 6-8 oldalas nyomtatott anyag a mérési eredményekkel és a hozzájuk kapcsolódó általános tudnivalókkal; az adott sportág eredményes sportolóira jellemző alkati mutatókkal való összehasonlítás és az így kapott eredmények értékelése.

Ára: 10.000 Ft
Kontrollmérés 2 éven belül: 8.000 Ft
Részletek 

0

7. verzió: TELJES ANTROPOMETRIAI PROFIL

Cél: (1) Tudományos vagy kutatási célra történő adatgyűjtés egy-egy kiválasztott sportág vagy korcsoport kiemelkedő adottságokkal rendelkező résztvevőiről. (2) A sportoló alkati tulajdonságainak mindenre kiterjedő vizsgálata, későbbi elemzés, összehasonlítás céljából, vagy az egyesület megrendelésére, vagy orvosi javaslat alapján (pl. műtétek előtti és utáni állapot pontos felméréséhez).

Végeredmény: 14-16 oldalas nyomtatott anyag a 2. verzióban leírt tartalommal, a korosztályos referencia adatokkal való összevetéssel, sportágválasztás esetén az gyermek alkatához legközelebb álló sportágra jellemző alkattípussal történő összehasonlítással.

A teljes antropometriai profil elkészítését díjmentesen vállaljuk mindazon sportolók részére, akik olimpiai sportágakban EK, VK, EB, VB vagy Olimpia dobogós helyezettek voltak, és jelenleg is versenyszerűen sportolnak. 

Ára: 25.000 Ft
Kontrollmérés 2 éven belül: 20.000 Ft
Részletek

o

o

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

.

Mire szolgál a sportantropometriai felmérés?

A gyermek- vagy serdülőkorban végzett antropometriai  vizsgálat célja a növésben levő sportoló alkati adottságainak feltérképezése, és azoknak sportágaknak vagy mozgásformáknak a beazonosítása, amelyben ő – genetikai alkatából adódóan – hosszú távon is sikeres lehet.

o

Hány éves korban javasolt először elvégeztetni, és milyen gyakran érdemes megismételni az antropometriai vizsgálatot?

A gyermekek antropometriai felmérését a leggyakrabban a megfelelő sportágválasztás és a várható felnőttkori testmagasság meghatározása érdekében kérik a szülők. Bár a mérést már 6-7 éveseken is elvégezzük, ha a gyermek képes nyugadtan állni vagy ülni 3 x 5-8 percig (a mérési blokkok között néhány perces pihenőkkel), mégis a legkorábbi optimális időpontnak a lányok esetében a 8-9 éves, fiúk esetében a 9-10 éves kort tartjuk. Ez az életkor általában egybe esik az első “komolyabb” sportágválasztással, amikor a lehető legtöbbféle mozgásforma megismerése és alapszintű elsajátítása után a gyermekek és a szülők elkezdenek tudatosabban válogatni a testmozgási lehetőségek közül.

A 8-9 éves korban elvégzett első felmérés célja, hogy a szülők által megadott (pl. az iskolában és a lakókörnyezetben elérhető, vagy a gyermek által kedvelt) mozgásformák köréből kiválassza az “alkatnak megfelelő” és az “alkatához nem optimális” sportokat.

Lányoknál 10-12 évesen, fiúknál 12-14 évesen javasolt egy újabb, opcionális mérés, amennyiben a szülő pontosítani szeretné az előző mérés alkatmeghatározási eredményeit, vagy szeretné nyomon követni a testösszetétel változásait (pl. az izomzat és a csontozat fejlődését.)

Lányoknál 14-15 éves, fiúknál 15-16 éves korban lehet egészen precízen szűkíteni az ajánlott sportágak körét, és akár a szerepkör (poszt) vagy versenyszám választásra is javaslatot tenni. Ekkor már a várható felnőttkori testmagasság is jól megközelítően becsülhető.

A fiatal felnőttkori mérések (lányoknál: 16-19 éves kor között, fiúknál 17-21 éves kor között) a sikeres versenyzéshez szükséges sportforma-optimalizálás céljait szolgálják, ahol megvizsgáljuk, hogy az adott sportág fizikai követelményeinek megfelelő-e az izomtömeg, a csonttömeg és a zsírtömeg, illetve szükség esetén változtatási javaslatokat teszünk.

o

Hány éves korig kérhető a “gyerek antropometria”?

A gyermek- vagy serdülőkori növekedés későn érő lányoknál  18-19 éves korban, fiúk esetében 20-21 éves korban zárul le teljesen. Mi eddig az életkorig tekintjük a méréseket “gyermek antropometriának”, ahol a még kialakulóban levő fizikumra tekintettel a megszokottnál nagyobb körültekintéssel és alapossággal végezzük el az elemzést. E felett az életkor felett az úgynevezett “felnőtt antropometria” elemzési protokollt használjuk, amelynek során a már kialakult fiatal felnőttkori (vagy 25-28 éves kor felett a tényleges felnőttkori) fizikum előnyös tulajdonságainak (pl. izomtömeg) maximalizálására, illetve gyengeségeinek (pl. magas zsírtömeg) korrigálásra vonatkozó tudnivalókra koncentrálva készítünk el.

.

Milyen információkat szolgáltat egy sportantropometriai felmérés?

Az antropometriai alapvizsgálatok a következő információkat szolgáltatják:

 • Alkattípus meghatározása (endomorfia – mezomorfia – ektomorfia értékek).
 • Növekedési típus meghatározása (nagyon robusztus / robusztus / középarányos / nyúlánk / nagyon nyúlánk).
 • Testösszetétel meghatározása (csontozat, izomzat, testzsír és zsiger tömegének aránya és abszolút értéke).
 • Bőrredővastagság, nyolc standard mérési pont összértéke milliméterben megadva.
 • Testzsírszázalék érték és az ennek alapján számított esetleges súlyfelesleg meghatározása.
 • Biológiai életkor becslése a mért értékek alapján.
 • Várható testmagasság becslése a mért értékek és a biológiai fejlettség alapján.
 • A növekedési görbe* pillanatnyi pontjainak megadása a fejlődés ütemének nyomon követéséhez (*amennyiben legalább 4 mérés adatai rendelkezésre állnak a görbe megrajzolásához).
 • Sportágválasztási tanácsadás*, vagy az adott sportágon belüli optimális szerepkör vagy pozíció kiválasztásához szükséges információk (*a válaszott szolgáltatástól függően).
 • Nyomtatott elemzés és magyarázat a kapott értékekre vonatkozóan, leírás a vizsgált személy alkattípusának főbb jellemzőiről, a választott mérési és elemzési szolgáltatástól függő terjedelemben.
 • A vizsgálati lapon előforduló szakkifejezések és összefüggések közérthető magyarázata.

Az alapvető adatok mellett rögzítésre kerülnek azok a paraméterek is, melyek alapján (szükség esetén) nyomon lehet követni a növekedés ütemét és a korosztályos átlagértékektől való eltéréseket.*

*A növekedési görbe megrajzolásához és a növekedés ritmusának, a “korán növő” vagy “későn növő” gyermekek fejlődésének megfigyeléséhez 3-6 havonta, 4-8 ponton elvégzett elvégzett rövid mérésre van szükség, mellyel meghatározható az az időszakasz (PHV=csúcsnövekedési időszak), amikor a gyermek fizikai és hormonális fejlettsége már lehetővé teszi a célzott erősítő edzések megkezdését. A PHV időpontjának ismerete fontos információt jelent az erőnléti trénerek számára a sportolók fizikai fejlettségének megfelelő, egyénre szabott edzésprogram kialakításához. 

a

Miből áll egy kontrollmérés?

A kontrollmérés pontosan ugyanúgy zajlik, mint az első antropometriai felmérés. Célunk, hogy a korábbi mérési pontokon bekövetkező változásokat milliméteres pontossággal meghatározzuk, és ebből megállapíthassuk az előző mérés óta bekövetkezett változások mértékét és irányát, és felhívjuk az edző/szülő figyelmét azokra a folyamatokra, amelyek esetleg kiemelt figyelmet vagy külső beavatkozást igényelnek. A kontrollmérés eredménye egy összehasonlító táblázat, amely az előző (vagy az ügyfél által kért bármelyik korábbi) elemzés és az aktuálisan elvégzett elemzés eredményét, a kettő között történt változások adatait és azok rövid szöveges értékelését tartalmazza két oldal terjedelemben.

.

Mikor van szükség rendszeres kontrollmérésre?

A kontrollmérés akkor javasolt, amikor a testméretek változásának nyomon követése hasznos vagy fontos információkkal szolgálhat bizonyos folyamatok (edzésterv, étkezési terv, sportág- vagy versenyszám választás, csapaton belüli szerepkör kialakítás stb.) előrelátó megtervezésében. Ilyen esetek lehetnek például:

  • biológiai fejlődésüket tekintve a korosztályos átlagnál előbbre tartó (akcelerált) vagy lassabb fejlődésű gyermekek fizikális változásainak, növekedési ütemének ellenőrzése a megfelelő edzési és táplálkozási program kidolgozása, valamint az egyénre szabott edzésterhelés kialakítás érdekében;
 • serdülőkorú sportolók fejlődési ritmusának nyomon követése, a növekedési csúcs meghatározása, a testmagasságbeli növekedés várható végpontjának becslése, a sportágspecifikus izomtömeg-növelés (súlyzós erőfejlesztés) optimális kezdési időpontjának előrejelzése az edzőnek;
 • súlycsökkentő programban részt vevő sportolóknál a testzsírmennyiség és az izomtömeg változásainak nyomon követése és legfőképpen annak ellenőrzésére, hogy a súlycsökkenés elsősorban a testzsír, és ne pedig az izomtömeg vesztését eredményezze;
 • erőfejlesztés céljából speciális edzési és táplálkozási programot követő (elsősorban serdülőkorú vagy fiatal felnőtt) sportolóknál az izomtömeg általános növekedésének nyomon követése mellett a kiemelt izomcsoportok fejlődésének rendszeres visszamérése, és a megfelelő arányok (csonttömeg : izomtömeg : zsírtömeg) megtartásának ellenőrzése.

.

Milyen gyakran érdemes elvégeztetni a kontrollméréseket?

A fejlődés üteme egyéntől függő.  Vannak olyan időszakok, amikor bizonyos testméreteket tekintve látványos változások tapasztalhatók pl. a gyermek talphosszában, testmagasságában, vállszélességében, izomtömegében stb.; ekkor esetleg érdemes egy soron kívüli méréssel dokumentálni a növekedést.

A sportolók fizikális fejlődésének nyomon követésére alkalmazott nemzetközi gyakorlat a következő:

 • A növekedés szoros nyomon követése a  lányoknál 9-14 éves kor, fiúknál 11-15 éves kor között zajlik, általában negyedévenkénti mérésekkel, négy alap paraméter (testsúly, álló magasság, ülő magasság és talphossz) rögzítésével. Az izomzat és a csontozat fejlődésének ennél alaposabb megfigyeléséhez további öt adatot (vagyis összesen kilenc paramétert) érdemes felmérni. Az eredmények megbízhatóságát nagyban befolyásolja, hogy a gyermeket mindig  ugyanazon eszközökkel, azonos végrehajtási móddal, és lehetőleg mindig ugyanazon személyek mérjék fel, azonos napszakban és fizikai állapotban (pl. mindig pihenten, reggel; vagy mindig a délutáni edzés után). Mivel csak egy részleges felmérésről van szó, így ennek időigénye 4 paraméter esetében kb. 3 perc, 9 paraméter esetén kb. 6 perc. A növekedési sebesség ilyen pontos nyomon követése általában központilag szervezetten (pl. iskolán, sportegyesületen belül) történik.
 • Az úgynevezett csúcsnövekedési időszakban (PHV, peak height velocity), amikor a gyermek fizikuma 1-1,5 év alatt ugrásszerű változáson megy keresztül, akár 6 havonta is érdemes dokumentálni a változásokat az antropometriai alapmérés minden adatának rögzítésével. A PHV “csúcsa” a statisztikai átlag alapján a lányoknál 11.2 éves korra, fiúknál 13.4 éves korra esik, melytől a korán érő és későn érő gyermekek 1-1.5 évvel is eltérhetnek előre vagy hátrafelé, így akár három éves fejlődési eltérés sem kizárt az azonos életkorú gyermekek között. Ilyen részletességű és gyakoriságú antropometriai méréseket általában a korosztályos országos bajnokságokon rendszeresen részt vevő sportolókon végzünk.
 • Minden más esetben (pl. hobbisportolóknál) évenkénti vagy kétévenkénti gyakorisággal érdemes gyűjteni az adatokat.

.

Mit jelent a “modell antropometria”?

A modellügynökségek gyakran kérik a náluk jelentkező érdeklődőket, hogy készíttessenek magukról egy alkati felmérést annak megállapítására, hogy várható serdülőkori és fiatal felnőttkori testfelépítésük megfelel-e a kifutó modellekkel szemben támasztott alkati követelményeknek, illetve testmagasságuk várhatóan eléri-e a 170 centimétert. A lehető legpontosabb válaszadás érdekében az elemzés során a rendelkezésünkre álló referencia adatokkal (az ideális kifutó modell alkatával) összehasonlítva értékeljük a mérési adatokat.

a

Mit takar a “teljes antropometriai profil”?

A teljes antropometriai profil 46-56 paraméter (fizikai jellemző) felmérését tartalmazza. A teljes antropometriai profil elkészítésére akkor javasolt, amikor az alapvizsgálat nem szolgáltat elegendő, vagy elég részletes információt a felmért személy alkati adottságaira vonatkozóan:

  • a sportágra jellemző alkati adottságok lehető legpontosabb felmérése, referencia adatokkal (nemzetközi mintákkal) történő összevetés;
 • korosztályos átlagértékektől való eltérések beazonosítása minden paraméterre (hosszok, szélességek, mélységek, kerületek, átmérők, vastagságok) vonatkozóan.

* * *

E szolgáltatásunk igénybevétele során birtokunkba kerül egy vagy több, Önre vonatkozó személyes adat. A kezelésükre és feldolgozásukra vonatkozó tájékoztatónkat a GDPR almenüben olvashatja el.